Privacy

GT Events, gevestigd aan Boshoek 6 , 3332 KA Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Boshoek 6
3332 KA Zwijndrecht
078 20 48 050
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.gt-events.nl

Persoonsgegevens
GT Events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Algemene contactgegevens (t.b.v. administratie en/of contact), onder te verdelen in:
  • Volledige naam
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij dit kunnen nagaan en indien nodig kunnen verwijderen.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren, om hiermee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker. Daarnaast worden een aantal gegevens door de bezoeker zelf verstrekt, bij het invullen van het contactformulier. Hierbij gaat het om door de bezoeker verleende toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Binnen GT Events vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GT Events) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
GT Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien het voornamelijk contactgegevens van (zaken)relaties betreft, worden deze gegevens op basis van de wettelijke bewaarplicht bewaard. Wanneer de klant wens dat zijn of haar gegevens na afloop van deze wettelijke bewaartermijn verwijderd worden, kan de klant hier een verzoek toe indienen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De door GT Events verzamelde gegevens worden in beginsel niet gedeeld met derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies
GT Events gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GT Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GT Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
GT Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. GT Events heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
- Privacygevoelige documenten worden met een wachtwoord vergrendeld

Veelzijdig evenementenbureau: online en offline merkversterking

Naast de organisatie van evenementen, houdt GT Events zich ook bezig met verschillende online media. Door deze combinatie van zowel evenementen als fora, kan GT Events u zowel online als offline uw merk positioneren en bekendheid vergroten.